26. rujna obilježava se Europski dan jezika

Europski dan jezika obilježava se 26. rujna i to već 19 godina.

Cilj je Dana jezika jačati javnu svijest o važnosti učenja jezika, promicati jezičnu i kulturnu raznolikost Europe te potaknuti cjeloživotno učenje jezika.

Diljem Europe, 800 milijuna Europljana zastupanih u Vijeću Europe s 47 država članica, potiču se na učenje što više jezika, u svakoj životnoj dobi, u školi i izvan nje. Budući da je jezična raznolikost alat za postizanje većeg međukulturnog razumijevanja i ključni čimbenik bogate kulturne baštine našeg kontinenta, Vijeće Europe promiče višejezičnost u cijeloj Europi.

Opći ciljevi Europskog dana jezika su:
– Upozoriti javnost na važnost učenja jezika i raznolikost raspona naučenih jezika kako bi se povećala višejezičnost i međukulturalno razumijevanje
– Promicati bogatu jezičnu i kulturnu raznolikost Europe, koje treba njegovati i sačuvati
– Poticati cjeloživotno učenja jezika u školi i izvan nje, bilo u svrhe školovanja, za profesionalne potrebe, za potrebe mobilnosti ili užitka i razmjene.

Multikulturalizam, višejezičnost, poštivanje i njegovanje jezične raznolikosti temeljni  su ciljevi Europskoga dana jezika. Prednosti poznavanja nekog drugog jezika osim materinskog lako je uočiti. Jezici proširuju um, otvaraju nove horizonte a povećavaju i izglede za zapošljavanje. (skole.hr)

Pratite nas na društvenim mrežama!