Danas imendan slavi Tamara!

Ime Tamara je hebrejskog porijekla izvedeno od riječi „tmar“ što znači „palma“. Palma je bila sveto drvo u drevnom svijetu, a grana palme je simbol pobjede, trijumfa, mira i vječnog života. Ime je postojalo još prije Krista, ali se proširilo svijetom širenjem kršćanstva. Svim Tamarama želimo sretan imendan!

Izvor: Knjiga imena

Pratite nas na društvenim mrežama!