Danas je Međunarodni dan znakovnih jezika

Svake godine posljednjeg tjedna u rujnu u cijelom se svijetu obilježava Međunarodni tjedan gluhih osoba.
Svjetska federacija gluhih je u Rimu, 1958. godine pokrenula inicijativu Međunarodnog tjedna gluhih. Svake godine posljednji tjedan u rujnu tom se inicijativom podiže globalna svijest o ljudskim pravima gluhih.
Kao dio Međunarodnog tjedna gluhih, 23. rujna svake godine, slavi se i Međunarodni dan znakovnih jezika, koji je priznala Opća skupština UN-a. Cilj obilježavanja ovog dana je podići svijest o znakovnim jezicima i jačati njihov status.
Znakovni jezik nužan je preduvjet koji osigurava potpuno uključivanje gluhih u zajednicu i potpuno ostvarivanje ljudskih prava gluhih.

Pratite nas na društvenim mrežama!