Danas obilježavamo Međunarodni dan prašuma

Prašume su šumski prostori u kojima se ljudski utjecaj ne opaža.

Prašume su bogate drvetom, ponegdje i rudama, pa je to navelo čovjeka da osvaja teško pristupačne krajeve. Tropske prašume daju velike količine bambusa, banana itd, a na iskrčenim se mjestima uzgaja riža, šećerna trska, kakaovac, pamuk i drugo bilje.

Prašume treba ostaviti netaknutim, upravo zato da bi se znanstvenicima omogućilo proučavanje zakonitosti razvoja šumskih zajednica, a drugima da na ograničenu prostoru vide kako bi izgledala šuma da u njoj nije bilo ljudskoga utjecaja.

Pratite nas na društvenim mrežama!