Danas obilježavamo Međunarodni dan svijesti o dječjem rastu

Kao i svake godine, 20. rujna, organizacije pacijenata diljem svijeta promoviraju i šire poruku o važnosti praćenja dječjeg rasta. Cilj je širiti poruku kampanje kako bi došla do što većeg broja roditelja diljem svijeta i obavijestila ih koliko su godišnje provjere rasta važne za njihovu djecu. 

Što se razvoja tiče, od najranije dobi djece prate se tjelesni, emotivni, socijalni, kognitivni i mentalni razvoj, tj. procjenjuje se ostvaruje li dijete u određenoj dobi ono što je tada očekivano. Dok se za pojedine aspekte razvoja, već od najranije dobi,  počelo obraćati više pažnje i skretati pozornost na nužne korake i ranu intervenciju koja bi mogla polučiti napredak kako bi se spriječile nepovratne posljedice na zdravlje djeteta, postoje i aspekti razvoja kod kojih se poveznica sa zdravljem ne radi tako često.

S ovim su jako dobro upoznati roditelji djece s rijetkim bolestima čije dijagnoze karakterizira smanjeni rast. Kako bi podigli svijest javnosti o važnosti obraćanja pažnje na sam rast djeteta, odlučili su obilježiti Međunarodni dan svijesti o dječjem rastu. Poremećaji rasta spadaju u jednu od ne pretjerano čestih, ali nažalost često krivo prepoznatih ili previđenih poremećaja u djece. Može se reći da je rast manje od četiri centimetara na godinu kod djeteta znak zaostatka rasta i trebao bi potaknuti roditelje na posjet liječniku, koji će tada provesti detaljniju dijagnostičku obradu radi otkrivanja njegova uzroka. Budući da je djetetov rast ozbiljan znak njegovog zdravlja, važno je širiti poruku o potrebi praćenja djetetovog rasta jer je prvi korak koji pomaže roditeljima da razumiju rast djeteta i koje bi znakove mogao prikriti. Nepravilan rast (premalo ili previše) može biti prirodni znak ranog upozoravanja na skrivene medicinske probleme.

Izvor: Hrvatski savez za rijetke bolesti

Pratite nas na društvenim mrežama!