Grad Križevci- Odluka o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2020./2021.


Na temelju članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 2. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god.
2020./2021 („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20), gradonačelnik Grada Križevaca donio je ODLUKU o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2020./2021.
Odluku je moguće pogledati na sljedećoj poveznici: Grad KŽ_ODLUKA o broju visini i roku isplate stipendija za ak god 2020-2021.

Na temelju članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“,
broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka 4. stavka 2. Pravilnika o
stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna
zanimanja za ak. god. 2020./2021 („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20),
gradonačelnik Grada Križevaca donosi

ODLUKU

o broju stipendija, mjesečnom iznosu i roku isplate stipendija u ak. god. 2020./2021.

I.

U akademskoj godini 2020./2021. iz sredstava Proračuna Grada Križevaca dodijelit
će se 10 (deset) stipendija studenticama/studentima koje/i se obrazuju za deficitarna
zanimanja, koje/i će zadovoljiti uvjete javnog natječaja za dodjelu stipendija.

II.

Mjesečni iznos stipendije je 1.500,00 (tisućupetsto) kuna, a isplaćivat će se
studenticama i studentima za razdoblje od 1. listopada 2020. do 30. rujna 2021. godine.

III.

Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja, a objavit će se u „Službenom vjesniku
Grada Križevaca“.

fOTO: pikist.com

Pratite nas na društvenim mrežama!