GRAD KRIŽEVCI POSLUJE PREKO NOVOG ŽIRO-RAČUNA

Grad Križevci obavještava sve pravne i fizičke osobe da od dana 01.09.2020. godine

posluje isključivo preko žiro-računa kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 Podaci o banci
Naziv bankeERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Sjedište bankeJADRANSKI TRG 3a, 51000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVATSKA
SWIFTESBCHR22
 Podaci o klijentu
Ime i prezime vlasnika računaGRAD KRIŽEVCI
OIB vlasnika računa35435239132
Adresa vlasnika računaI.Z.DIJANKOVEČKOG 12, 48260 KRIŽEVCI, REPUBLIKA HRVATSKA
IBAN:HR9024020061821400000
Vrsta računaPoslovni računi i devizni računi

Uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca

Molimo pravne i fizičke osobe da sve uplate u korist proračunskih korisnika Grada Križevaca vrše isključivo na dolje navedene podračune

uz navođenje svih potrebnih podataka o uplatitelju te predmetu uplate, kao i ispravnog modela i poziva na broj:

Rbr.Naziv proračunskog korisnikaIBAN
1.Pučko otvoreno učilište KriževciHR3924020061500085411
2.Gradska knjižnica ”Franjo Marković” KriževciHR6124020061500085500
3.Gradski muzej KriževciHR6824020061500085374
4.Javna vatrogasna postrojba Grada KriževacaHR8624020061500085438
5.Dječji vrtić KriževciHR6124020061500085403
6.Osnovna škola ”Vladimir Nazor” KriževciHR4624020061500085382
7.Osnovna škola Ljudevita Modeca KriževciHR7224020061500085399
8.Glazbena škola Alberta Štrige KriževciHR9024020061500085366
9.Centar za odgoj, obrazovanje i rehabilitaciju KriževciHR8724020061500085420

Plaćanja obveza proračunskih korisnika Grada Križevaca

Od 01.09.2020. godine sva plaćanja svih proračunskih korisnika Grada Križevaca vršit će se sa žiro-računa Grada Križevaca

IBAN: HR9024020061821400000 kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

Izvor: Grad Križevci

Foto: krizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!