Gradonačelnik donio Odluku o deficitarnim zanimanjima na području Grada Križevaca za akademsku godinu 2020./2021

Na temelju članka 27. Statuta Grada Križevaca („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 4/09, 1/13, 1/16, 1/18 i 3/18 – pročišćeni tekst) i članka 1. stavka 4. Pravilnika o stipendiranju studenata s područja Grada Križevaca koji se obrazuju za deficitarna zanimanja za ak. god.
2020./2021. (dalje u tekstu: Pravilnik; „Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj 5/20), gradonačelnik Grada Križevaca donio je ODLUKU o deficitarnim zanimanjima na području Grada Križevaca za akademsku godinu 2020./2021.

02-Odluka_o_deficitarnim_zanimanjima_KZ_2020_2021-1

Pratite nas na društvenim mrežama!