Gradskom društvu Crvenog križa Križevci odobren projekt "Starost nas povezuje"

Gradskom društvu Crvenog križa Križevci iz Europskog socijalnog
fonda, Program: Učinkoviti ljudski potencijali 2014.-2020. , Poziv: „Širenje mreže socijalnih usluga u zajednici – Faza I“ odobren je projekt pod nazivom „Starost nas povezuje“ u visini 1.333.956,36 kn bespovratnih sredstava.


Nositelj: Gradsko društvo Crvenog križa Križevci
Partneri: Grad Križevci
Hrvatski Crveni križ – Gradsko društvo Crvenog križa Virovitica
Trajanje: 24 mjeseca


Obuhvaćeno je područje grada Križevaca i okolnih naselja te općine Gornja Rijeka, Kalnik, Sveti Petar Orehovec i Sveti Ivan Žabno s ciljem širenja i unaprjeđenja kvalitete socijalnih usluga te većem uključivanju u društvo starijih osoba, osoba oboljelih od Alzheimerove i drugih demencija.


Aktivnosti ovog projekta su: pružanje usluga prijevoza starijih osoba uz pratnju s ciljem omogućavanja starijim
osobama iz ruralnih sredina obavljanje liječničkih pregleda, kupnju namirnica, odlazak u CZSS i sl. organiziranje dnevnih aktivnosti za starije osobe (radno – okupacijske radionice, sportsko – rekreativne aktivnosti, savjetovanje o zdravlju, društvene aktivnosti) podizanje svijesti građana o potrebama osoba oboljelih od Alzheimerove bolesti i
drugih oblika demencije te problemima s kojima se suočavaju članovi njihovih obitelji Svrha projekta „Starost nas povezuje“ je širenjem i unaprjeđenjem socijalnih usluga na području grada Križevaca i četiri općine doprinijeti povećanju uključenosti u društvo starijih
osoba, osoba oboljelih od Alzheimerove demencije i drugih demencija te omogućiti bolju ravnotežu poslovnog i obiteljskog života članova obitelji koji skrbe o ovisnom članu. Ciljna skupina projekta su starije osobe i njihovi članovi obitelji.


Opći cilj projekta “Starost nas povezuje” je unaprijediti socijalnu isključenost i promicati pomirenje poslovnog i obiteljskog života pružajući podršku razvoju učinkovitih i uključivih socijalnih usluga.

Pratite nas na društvenim mrežama!