Imendan danas slave Marijan, Marijana, Dubravka i Dubravko!

Ime Dubravko izvedeno je od riječi dubrava – (hrastova) šuma; dub – je vrsta hrasta; drvo; dubrava – šuma. Od riječi dub, dubrava potječe i ime grada Dubrovnika.

Marijan je muško ime. Muški je oblik imena Marijana. Postoje dvije teorije o nastanku imena. Prva teorija kaže da ime potiče od hebrejskog Maryam, dok druga da potiče od egipatskog mry-ima što znači ”voljen” (mry) i Amon(ima), dakle ”voljen od boga Amona”. Navodno je druga teorija vjerodostojnija. Drugi oblik imena je Marjan.

Izvor: Knjiga imena

šv/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!