LAG- u "PRIGORJE" dodijeljeno je dodatnih 1.330.956,00 HRK

LAG- u “PRIGORJE” dodijeljeno je dodatnih 1.330.956,00 HRK. Naime, Agencija za plaćanja je provela postupak nagrađivanja temeljem Odluke o primjeni sustava nagrađivanja za naknadnu dodjelu sredstava odabranim LAG podmjere 19.2.
»Provedba operacija unutar CLLD strategije«, podmjere 19.3. »Priprema i
provedba aktivnosti suradnje LAG-a« i podmjere 19.4. »Tekući troškovi i
animacija« unutar mjere 19 »Potpora lokalnom razvoju u okviru inicijative
LEADER (CLLD – lokalni razvoj pod vodstvom zajednice)« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. i dodatno ugovorila 33,2 milijuna HRK s 23 LAG-a za provedbu lokalnih razvojnih strategija (LRS).

Pratite nas na društvenim mrežama!