Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvara pozivni centar i jedinstvenu e-mail adresu idemouskolu@mzo.hr

U svrhu podrške dionicima sustava, Ministarstvo znanosti i obrazovanja otvorilo je pozivni centar u kojem je svakog radnog dana, od 8-17 h na tri telefonske linije, osigurana podrška vezano uz primjenu Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021.

Linije za podršku dionicima sustava:
– rani i predškolski odgoj i obrazovanje te razredna nastava (1. – 4. razred osnovne škole): 01/4594 181
– predmetna nastava u osnovnim školama (5. – 8. razred): 01/4594 182
– srednje škole i učenički domovi: 01/4594 183.

Upiti se mogu poslati i e-mailom, na adresu: idemouskolu@mzo.hr.

Foto i izvor: Ministarstvo znanosti i obrazovanja

Pratite nas na društvenim mrežama!