Obavijest o promjeni žiro-računa Grada Križevaca

Grad Križevci obavještava sve pravne i fizičke osobe da od datuma 01.09.2020. godine posluje isključivo preko žiro-računa kod Erste&Steiermärkische Bank d.d.

 Podaci o banci
Naziv bankeERSTE&STEIERMÄRKISCHE BANK d.d.
Sjedište bankeJADRANSKI TRG 3a, 51000 RIJEKA, REPUBLIKA HRVATSKA
SWIFTESBCHR22
 Podaci o klijentu
Ime i prezime vlasnika računaGRAD KRIŽEVCI
OIB vlasnika računa35435239132
Adresa vlasnika računaI.Z.DIJANKOVEČKOG 12, 48260 KRIŽEVCI, REPUBLIKA HRVATSKA
IBAN:HR9024020061821400000
Vrsta računaPoslovni računi i devizni računi
Pratite nas na društvenim mrežama!