Obavijest proizvođačima uljane repice!

Pregledom usjeva uljane repice i postrnih repica za zelenu gnojidbu utvrđeno je prisustvo šteta od repičine ose listarice (Athalia colibri).
Kritični broj za suzbijanje je 50 pagusjenica /m² odnosno 0,5 pagusjenica /biljci. Proizvođači trebaju redovito pregledavati usjeve kako bi na vrijeme izvršili tretman.
Od štetnika na usjevu uljane repice u jesen štetu još mogu prouzročiti : buhači (Phyllotreta spp.) i pipa terminalnog pupa (Ceutorhyncus pictarsis).
Od insekticida mogu se koristiti: Sumialfa 5 FL, Cythrin Max, Fastac 10 EC, Decis 2,5 EC, Karate Zeon , Mospilan 20 SG i dr.
Proizvođači koji su za postrnu sjetvu prijavili u EZP mješavinu repica i drugih kultura ne smiju koristiti sredstva za zaštitu bilja , izuzev pripravaka koji su dozvoljeni u ekološkoj poljoprivredi.
U fazi od 4-6 listova uljane repice treba provesti tretman protiv bolesti : crna pjegavost (Alternaria brassicae), bijela trulež (Sclerotinia sclerotiorum) i suha trulež (Phoma lingam).
Neki fungicidi djeluju ujedno i kao regulatori rasta te ublažavaju štete od mraza.
Primijeniti se mogu neki od navedenih fungicida: Magnello, Caramba, Tebucol, Riza, Ulysses, Folicur EW 250, Prosaro 250 EC, Topsin M 500 SC i dr.
Podatke o sredstvima registriranim za ovu namjenu možete pronaći na web stranici
Ministarstva poljoprivrede u bazi podataka Fitosanitarnog informacijskog sustava (FIS), putem internetske tražilice http://fis.mps.hr/trazilicaszb/.
Prije upotrebe sredstva obavezno pročitati priloženu uputu o primjeni i sredstva koristiti prema preporukama proizvođača. O provedenom tretiranju potrebno je voditi evidenciju, a
praznu ambalažu SZB zbrinuti na propisani način.

Pratite nas na društvenim mrežama!