Odluka o nužnoj mjeri pojačane kontrole provođenja Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi

Ovom se odlukom nalaže županijskim stožerima civilne zaštite da, radi kontrole provedbe Uputa za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 za pružatelje socijalnih usluga u sustavu socijalne skrbi na njihovom području, formiraju timove za kontrolu provedbe Uputa.

U navedene timove županijski stožeri civilne zaštite dužni su imenovati:
županijskog pročelnika ili njegovog zamjenika nadležnog za zdravstvo i/ili socijalnu skrb
socijalnog radnika kojeg odredi ravnatelj nadležnog centra za socijalnu skrb u pojedinoj županiji
sanitarnog inspektora
službenika Ravnateljstva civilne zaštite.

Koordiniranje rada timova obavlja epidemiolog županijskog Zavoda za javno zdravstvo ili drugi djelatnik Zavoda odgovarajuće zdravstvene struke. Formirani timovi dužni su kontrolirati provedbu Uputa:
u domovima za starije i nemoćne čiji je osnivač Republika Hrvatska
u domovina za starije i nemoćne čiji su osnivači županije
u obiteljskim domovima za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe
u privatnim domovima za starije i nemoćne i psihički bolesne odrasle osobe i osobe s invaliditetom
kod drugih pružatelja usluga smještaja i organiziranog stanovanja u sustavu socijalne skrbi.

U slučaju uočenih propusta i nedostataka timovi su dužni zatražiti žurno otklanjanje uočenih propusta i nedostataka, a uočene propuste i nedostatke evidentirati u zapisniku. Ako su propusti i nedostaci takve prirode da se ne mogu žurno otkloniti te su zbog uočenih propusta i nedostataka ugroženi životi i zdravlje korisnika i radnika, tim je dužan odmah obavijestiti županijski stožer civilne zaštite, koji o tome odmah obavještava Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske i nadležna tijela državne uprave.

Odluka se primjenjuje od 7. rujna, a dostupna je na poveznici.

Pratite nas na društvenim mrežama!