Održan okrugli stol "Ugovori o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju" u sklopu projekta "Mirna starost" GDCK Križevci


Gradsko društvo Crvenog križa Križevci u sklopu projekta “Mirna starost”
organiziralo je jučer poslijepodne u prostoru Udruge Matice umirovljenika i
starijih osoba Križevci okrugli stol na temu “Ugovori o doživotnom i
dosmrtnom uzdržavanju”. Cilj okruglog stola bio je informirati građane starije životne dobi o važnosti korištenja pravne pomoći prije nego odluče
raspolagati svojom imovinom, a posebno sklopiti ugovor o doživotnom i
dosmrtnom uzdržavanju. Prisutnima je predstavljen projekt te naglašena
važnost educiranja osoba starije životne dobi o tim ugovorima. Projekt se
provodi uz financijsku podršku Ministarstva za demografiju, obitelj, mlade i
socijalnu politiku koje danas djeluje pod nazivom Ministarstvo rada,
mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike.

Moderatorica okruglog stola bila je Dora Vrhovec Golub, voditeljica provedbe
projekata u Gradskom društvu Crvenog križa Križevci koja se uvodno
osvrnula na projekt “Mirna starost” te kazala da je usmjeren osobama treće
životne dobi u lokalnoj zajednici.
“Opći cilj projekta je doprinijeti povećanju socijalne uključenosti starijih
osoba te integraciji starijih osoba u život zajednice sudjelovanjem u
edukacijama. Ovim projektom smanjit će se i prevenirati njihova socijalna
isključenost i omogućiti informiranje osoba treće životne dobi o prednostima i
nedostacima kod sklapanja ugovora o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju”
– kazala je Dora Vrhovec Golub.

Član Savjeta za umirovljenike i osobe starije životne dobi Koprivničko-
križevačke županije Božidar Štubelj iznio je podatke o broju umirovljenika i

prosjeku mirovina koje primaju:
“Taj prosjek je ispod granice siromaštva i za 2020. godinu iznosi 2.700 kuna,
a prosječna mirovina starosna je 2.520 kuna. Upravo ovaj pokazatelj govori
o tome da je većina umirovljenika, a pogotovo samaca
ili onih koji su čak ispod tog prosjeka, u situaciji da jedva preživljavaju” –
rekao je Božidar Štubelj te se osvrnuo i na domove za starije i nemoćne koji
su popunjeni, a kako bi se pomoglo umirovljenicima, uvedene su i subvencije
za smještaj.

Ravnateljica Centra za socijalnu skrb Križevci Sanja Jakopović također je
istakla potrebu većeg informiranja i edukacije umirovljenika o doživotnom i
dosmrtnom uzdržavanju.
Ravnatelj Centra za socijalnu skrb Koprivnica i član Savjeta za umirovljenike i
osobe starije životne dobi županije Danijel Rušak pojasnio je zatim razliku
između doživotnog i dosmrtnog uzdržavanja. Većina ljudi smatra, naime, da
su ti ugovori zapravo identični što nije točno.

Ugovorom o doživotnom uzdržavanju obvezuje se jedna strana (davatelj
uzdržavanja) da će drugu stranu (primatelja uzdržavanja) uzdržavati do
njegove smrti, a druga strana izjavljuje da mu daje svu ili dio svoje imovine s
time da je stjecanje stvari i prava odgođeno do trenutka smrti primatelja
uzdržavanja. S druge strane, ugovorom o dosmrtnom uzdržavanju davatelj
uzdržavanja se obvezuje da će mu za života prenijeti svu ili dio svoje
imovine. Težište značenja je na riječima “za života” što ima za posljedicu da
davatelj uzdržavanja već potpisom ugovora i njegovom ovjerom kod javnog
bilježnika ima ovlaštenje prenijeti imovinu uzdržavanoga odmah na svoje
ime. Starije osobe tako znaju biti ciljano uvučene u mreže prijevara i
zlouporabe koje nerijetko završe i nasiljem. Stoga se organizacijom ovog
okruglog stola sve sudionike željelo educirati o razlikama između tih ugovora
kako ne bi postali žrtve prijevara.

U ime Udruge Matice umirovljenika i starijih osoba Križevci zahvalila je
predsjednica Katica Vojta koja je podsjetila da je u okviru ove udruge
održano već nekoliko edukacija o ovoj temi, ali uvijek ih treba i češće
održavati kako bi se otklonile nedoumice i osobe starije životne dobi bile što
bolje informirane o doživotnom i dosmrtnom uzdržavanju.

ji/radiokrizevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!