Održana Osnivačka skupština udruge Križevačke djevojačke straže

U prostorijama Turističke zajednice Križevci, jučer 6. rujna 2020. godine, održana je Osnivačka skupština udruge Križevačke djevojačke straže.

Na Skupštini su jednoglasno izabrana Tijela upravljanja udruge Križevačke djevojačke straže:

UPRAVNI ODBOR: predsjednica: Marija Škrlec potpredsjednica: Matea Škrlec tajnica: Ana Tomašegović rizničarka: Božica Filipašić članovi: Ines Heruc, Olinka Gjigaš, Marijan Hlebić

NADZORNI ODBOR: Ana Đurinić, Sandra Guskić, Ankica Sokol

STEGOVNO – STATUTARNA KOMISIJA: Martina Hubzin, Lucija Švec, Petra Švec

Na Skupštini su bili prisutni zamjenik gradonačelnika grada Križevaca Danijel Šaško, pročelnik Upravnog odjela za odgoj, obrazovanje, kulturu, sport, socijalnu skrb, nacionalne manjine i turizam Sandro Novosel, direktorica Turističke zajednice Križevci Olinka Gjigaš te predstavnik Udruženja obrtnika Križevci Marijan Huzjak.

Za radna tijela današnje Skupštine izabrane su: predsjednica radnog predsjedništva: Ana Tomašegović članovi: Ivona Škrlec, Petra Švec zapisničar: Josipa Crnčić ovjerovitelji zapisnika: Matea Škrlec, Snježana Skosples.

Izvor i foto: Facebook Križevačka djevojačka straža

Pratite nas na društvenim mrežama!