Održano predavanje u Bjelovaru u sklopu programa Mreža podrške i suradnje za žrtve i svjedoke kaznenih djela

Prošli je tjedan udruga “HERA” Križevci organizirala u suradnji s udrugom
“Iris” Bjelovar u prostoru Crvenog križa Bjelovar javno predavanje
namijenjeno stručnim osobama u institucijama sustava i organizacijama i
svima onima koji/e se u svom radu susreću sa žrtvama i svjedocima
kaznenih djela.


Teme predavanja bile su Prava žrtava seksualnog nasilja koje je
održala Anamaria Drožđan-Kranjčec, mag. iur. voditeljica pravnog tima, iz
Ženske soba Zagreba te Zaštita djece žrtava nasilja koje je održala Ella
Selak Bagarić, psihologinja iz Poliklinike za zaštitu djece i mladih grada
Zagreba.


Na predavanju su sudjelovali predstavnici/e centara za socijalnu skrb,
policije, probacijskog ureda te predstavnici/e organizacija civilnoga društva.
Predavanje je dio aktivnosti programa “Mreža podrške i suradnje za žrtve i
svjedoke kaznenih djela” kojeg provodi Ženska soba, te partnerske
organizacije “HERA” Križevci, Delfin Pakrac, Deša Dubrovnik, Informativno
pravni centar Slavonski Brod, Udruga Zvonimir Knin, Udruga za podršku
žrtvama i svjedocima, Centar za građanske inicijative Poreč, S.O.S.
Virovitica, Ženska grupa Karlovac “Korak”, SOS telefon za žene žrtve nasilja
Krapinsko-zagorske županije. Program se provodi uz financijsku podršku
Ministarstva pravosuđa i uprave.

(HERA Križevci)

Pratite nas na društvenim mrežama!