Traže se nova rješenja za nedostatke procesa recikliranja plastike

Kemijsko recikliranje plastike bi trebalo dati odgovor na nedostatke u industriji prerade otpada.

Još uvijek se svaki dan proizvodi velika količina plastičnog otpada, a brojne udruge i organizacije naglašavaju kako se samo mala količina tog otpada reciklira. Jedno od istraživanja otkrilo je da je 2018. godine samo 18 posto prikupljene plastike prošlo puni proces reciklaže.

Izdvajanje materijala iz otpada, recikliranje i ponovno korištenje je danas velika industrija i trend. No, istina je da se dio plastike  ne može reciklirati i da mehaničko recikliranje i stvaranje iste sirovine ne rješava problem.

Reportaža CNBC-a ističe da kemijsko recikliranje može sve vrste plastike pretvoriti u novu sirovinu za industrijski proces. Neke ekološke organizacije zabrinjavaju postrojenja u kojima se miješani plastični otpad uz sirovinske dodatke pretvara u gorivo. Srećom, postoji samo mali broj takvih tvornica.

American Chemistry Council (Američko vijeće za kemiju) je američko udruženje je za trgovinu u kemijskoj industriji sa sjedištem u Washingtonu. Keith Christman, jedan od direktora u tom udruženju, naglašava kako nove tehnologije i strojevi kvalitetno obrađuju plastični otpad i stvaraju više vrsta nove sirovine.

Skepticizam i kritika postoje, no nova rješenja u procesu recikliranja su dobra za industriju i okoliš.

Izvor: nacional.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!