Učinkovitim mjerama spriječena pojava afričke svinjske kuge u Hrvatskoj i podignuta biosigurnost na farmama

Hrvatska je zahvaljujući svojim veterinarskim stručnjacima i izvrsnoj suradnji
lovoovlaštenika, posjednika svinja, kao i svih veterinarskih organizacija uspjela ostati
zemlja u kojoj nije zabilježen niti jedan slučaj pojave afričke svinjske kuge (ASK). U
svrhu podizanja svijesti na cijelom području Republike Hrvatske provedena je opsežna
javna kampanja i edukacija, kojima su na odgovarajući način informirani posjednici
svinja, prehrambena industrija, ovlaštene veterinarske organizacije, lovoovlaštenici,
djelatnici carinske uprave, prijevoznici, građani odnosno šira javnost, u svrhu pravilne i
pravovremene primjene svih propisanih mjera. Već sada su vidljivi rezultati provedbe
kategorizacije farmi u smislu poboljšanja biosigurnosnih uvjeta, od listopada 2019.
godine do travnja 2020. više od 15% farmi je popravilo biosigurnosne uvjete.

Ministarstvo poljoprivrede – Uprava za veterinarstvo i sigurnost hrane (UVSH), kao nadležno
tijelo za zdravlje životinja u Republici Hrvatskoj (RH), prati situaciju po pitanju širenja ASK
na području EU i trećih zemalja te aktivno sudjeluje u svim aktivnostima koje provodi EK,
kako bi se posljedice širenja ASK svele na najmanju moguću mjeru. Temeljem procjene
rizika od pojave i širenja ASK te u cilju smanjenja istog, od 2019. godine provodi se Program
nadziranja ASK u RH u svrhu ranog otkrivanja unosa virusa koji je odobren od EK, održene
su edukacije za ovlaštene veterinare i veterinarsku inspekciju, lovce i posjednike na temu
ASK i provedbe kategorizacije gospodarstava koja drže svinje. Naređena je mjera smanjenja
populacije divljih svinja u lovištima i obveza provođenja biosigurnosnih mjera u lovištima te
se kontinuirano održavaju koordinacijski sastanci, sastanci Stručnog tijela te sastanci sa
zainteresiranim stranama na tu temu.

„Znamo da je jedina učinkovita mjera zaštite od unosa virusa ASK visoka razina
biosigurnosti na farmama i lovištima i zato posjednike svinja i lovce kontinuirano
informiramo o rizicima te ih ujedno pozivamo na savjesno pridržavanje svih preporuka i
mjera. Moramo biti odlučni i ustrajni u provođenju propisanih mjera zaštite jer pojava bolesti
na samo jednoj farmi može ugroziti našu svinjogojsku proizvodnju. Zahvaljujem svima na
dosadašnjem trudu i radu te pozivam na nastavak ove izvrsne suradnje koja je do sada
polučila izvrsne rezultate. Dajemo svoj maksimum da se bespovratnim sredstvima pomogne
posjednicima svinja u zaštiti njihove proizvodnje te odgovornoj provedbi mjera i praćenju
stanja“, izjavila je ministrica poljoprivrede Marija Vučković.

Uz niz spomenutih mjera u cilju smanjenja rizika od pojave ASK, u 2019. i 2020. godini
Ministarstvo poljoprivrede je osiguralo ukupno 3,9 milijuna kuna za sufinanciranje nabavke
materijala i sredstava za postavljanje dvostrukih ograda (s obzirom da je uvedena obveza) u
uzgojima svinja koje se drže na otvorenom, putem javnog poziva. Na taj način Ministarstvo
sufinancira ovu biosigurnosnu mjeru u iznosu od 80% prihvatljivim korisnicima, dodijeljena
sredstva su bespovratna i namjenska, a usmjerena su za sufinanciranje poboljšanja uvjeta
biosigurnosti, kako bi se učinkovito smanjio rizik od unošenja i širenja bolesti sprečavanjem

poljoprivreda.gov.hr

kontakata domaćih svinja koje se drže na otvorenom s divljim svinjama te ostalim divljim i
domaćim životinjama. Javni poziv je i dalje otvoren do utroška sredstava ili najkasnije do 31.
listopada 2020. godine. Do sada su za ovu svrhu isplaćena sredstva za 98 korisnika u
ukupnom iznosu većem od 1,2 milijuna kuna, koji na taj način uz malen udio vlastitih
ulaganja čuvaju svoju proizvodnju te općenito svinjogojsku proizvodnju u Republici
Hrvatskoj.

Također, s obzirom na važnost pretraživanja na ASK svake uginule divlje svinje, za dojavu o
lokaciji uginule divlje svinje koja rezultira pronalaskom i laboratorijskim pretraživanjem
lešine, fizička osoba ima pravo na nagradu u iznosu od 100 kuna. Lokacija lešine divlje svinje
može se dojaviti nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji, lovoovlašteniku na čijem se
lovištu lešina nalazi ili na email adresu: veterinarstvo@mps.hr, odnosno, na broj telefona
099/4392-507 na kojem je osigurano dežurstvo izvan radnog vremena. Dodatno, Ministarstvo
potiče dostavu uginulih divljih svinja u svrhu pretrage na ASK, za što se isplaćuje naknada od
750,00 kuna, od kojeg 400,00 kuna pripada nadležnom lovoovolašteniku, a 350,00 kuna
nadležnoj ovlaštenoj veterinarskoj organizaciji.

Foto: newscientist.com

Pratite nas na društvenim mrežama!