Upis u predškolu


Ovih dana vršit će se upis u Predškolu pri Osnovnoj školi Sveti Petar
Orehovec. Tako će u Područnoj školi Fodrovec upis biti u četvrtak, 3. rujna u
9.00 sati, a u Područnoj školi Bočkovec istog dana u 12.00 sati
U Matičnoj školi u Svetom Petru Orehovcu upis djece u predškolu je u petak, rujna u 9.00 sati te u Područnoj školi Miholec također 4. rujna u 12.00 sati.

Pratite nas na društvenim mrežama!