Čestitka predsjednice Foruma žena SDP-a Lorene Golub- Sretan Međunarodni dan žena seoskih područja

Drage žene, u ime cijelog Foruma žena, kao predsjednica Foruma žena SDP-a Kalnik želim vam čestitati vaš dan, Međunarodni dan žena seoskih područja.

Od davne 1995. obilježava se Međunarodni dan žena ruralnih područja. Žene na selu danas radne na dnevnoj bazi zaista jako puno, brinu o kućanstvu, rade poslove u polju i vrtu, brinu o peradi i govedu, vinovoj lozi, idu u šumu, vode brigu o mužnji. Žene i danas misle da živimo u patrijarhalnom društvu što i je točno.

Rad žena danas se manje cijeni nego rad muškarca i to moramo mijenjati želimo li bolje i kvalitetnije društvo. Načelo našeg civiliziranog društva je načelo jednakosti i žene ruralnih područja ne smiju biti diskriminirane i ne smiju se osjećati manje vrijednim od žena urbanih područja.

Žena danas mora biti jednako vrijedna i uvažena u svim segmentima života baš kao i muškarac. Žalosna je činjenica da je rad i svaki doprinos žena u naše društvo još uvijek marginaliziran što nikako nije prihvatljivo u današnje vrijeme. Od žena se očekuje da u velikom broju očuvaju tradiciju, kulturu i običaje ruralnih područja, a malo je onih koji smatraju da žena mora biti jednako uvažena kao muškarac.

Lorena Golub, predsjednica Foruma žena SDP-a Kalnik

Prema podacima UN-a, u svijetu, svaka treća zaposlena žena radi u poljoprivredi. Seoske žene i djevojke igraju značajnu ulogu u poljoprivredi, sigurnosti hrane i prehrani, upravljanju zemljištem i prirodnim resursima te skrbe o kućanstvu. Tako je ovogodišnja tema Međunarodnog dana seoskih žena “Ruralne žene i djevojke grade klimatsku otpornost“, a s njom je i započelo 74. zasjedanje Opće skupštine UN-a o klimatskim promjenama.

Lorena Golub

Pratite nas na društvenim mrežama!