Četiri stipendije za izvrsnost studentima

Visoko gospodarsko učilište u Križevcima dodijelit će četiri stipendije za izvrsnost redovitim studentima preddiplomskog Stručnog studija Poljoprivreda u akad. god. 2020/2021.

Jedna stipendija dodjeljuje se za studente II. godine studija, (rangiranje prema uspjehu na prvoj godini studija), a  tri stipendije za studente III. godine studija i to po jedna za svaki od smjerova (prema uspjehu u drugoj godini studija). Godišnji iznos jedne stipendije je 5.000,00 kn, a isplaćuje se u 10 mjesečnih rata. Sredstva za stipendije osigurava Visoko gospodarsko učilište u Križevcima. Pravo prijave na natječaj imaju redoviti studenti II. i III. godine studija koji su u prethodnoj ak. god. odnosno do 30. rujna 2020. stekli najmanje 55 ECTS bodova i težinski prosjek najmanje 4,0.

(VGUK)

Pratite nas na društvenim mrežama!