Četvrti znanstveni skup “Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba”

Četvrti znanstveni skup „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u komunističko doba“ bit će održan u subotu 24. listopada 2020. u Križevcima u
organizaciji Fakulteta hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu, Glasa Koncila i Udruge za promicanje znamenitih Križevčana „Dr. Stjepan Kranjčić“. Na znanstvenom skupu sudjelovat će 26 znanstvenika iz cijele Hrvatske. Otvorenje će biti u 09.00 sati u Gradskoj knjižnici „Franjo
Marković“, Trg sv. Florijana 14. Prva sesija započinje u 09.30, a druga u 15.00 sati.
Skup će otvoriti Dean Slavić pozvanim predavanjem Kršćanstvo i Budakovo „Ognjište“. Ana Batinić predstavit će dosad neistraženu korespondenciju Štefe Jurkić i Ljubomira Marakovića, a o dramatskim strukturama u prikazanjima Rajmunda Kuparea govorit će Boris Beck.
Romaneskni opus Ante Jakšića i katolički feminizam tema je Anice Bilić, Ana Biočić i Iva Felbar Mršić govorit će o Vilimu Keilbachu i njegovom tomizmu u vremenu komunizma, a Pavao Crnjac
predstavit će izabrane pjesme svećenika Mirka Validžića. U svom izlaganju Marina Katinić osvrnut će se na trostruki etički senzibilitet u djelima Side Košutić, dok će Danijel Labaš i Dražen Maleš govoriti o ulozi Hrvatske revije u očuvanju i promicanju kršćanstvom nadahnutih
tekstova izbjeglih novinara, publicista i književnika u njezinom prvom emigrantskom desetljeću (1951. – 1961.). Stjepan Lice govorit će o nakladništvu nakon Drugoga svjetskoga rata, Vladimir
Lončarević predstavit će književne priloge u listu „Gore srca“ (1946. – 1952.), a Sanja Nikčević drame svećenika Ivana Zidruma. U posljednjem prijepodnevnom izlaganju Suzana
Peran i Anja Raguž govorit će o ulozi kršćanske obiteljske revije „Kana“ u očuvanju i promidžbi hrvatske kršćanske književnosti.
Poslijepodnevni dio programa započet će Izabela Potnar Mijić izlaganjem o domoljublju, čovjekoljublju i vjeri u romanima Jagode Truhelka, Vladimira Rezo govorit će o djelu „Ivanjska noć“ Josipa Cvrtile, a Dean Slavić i Sanja Meden predstavit će biblijski intertekst u romanu
„Smrt gospodina Medara“ Ivana Dragojevića. Kulturno djelovanje mons. Bože Milanovića predstavit će Ana Tolić, a o pjesniku Matu Marčinku govorit će Stipan Tadić i Petar Bilobrk.
Davor Trbušić govorit će o nadbiskupu Stepincu kao obnovitelju kršćanske kulture u hrvatskom narodu, a uslijedit će izlaganje Luke Tripala Alias Job: alternativni pristup proučavanju pjesničkoga autorstva na primjeru Joje Ricova. Željko Vegh predstavit će Lički grudobran – nepostojeću knjigu i njezine nepoželjne autore i urednika, a skup će zatvoriti Sanja
Vulić i Tamara Bodor izlaganjem o odnosu književnih kritičara prema djelima Ante Jakšića.
Radovi sa znanstvenoga skupa bit će recenzirani i tiskani u časopisu „Kroatologija“ Fakulteta hrvatskih studija tijekom 2021. godine.
Cilj je znanstvenoga skupa „Hrvatska književnost kršćanskoga nadahnuća – prešućene stranice književnosti u doba komunizma“ znanstveno analizirati i vrednovati zanemarenu hrvatsku književnost kršćanskoga nadahnuća te dati doprinos premošćivanju umjetno stvorenoga
diskontinuiteta u hrvatskoj književnosti i kulturi općenito.

Znanstveni skup održava se uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja, Grada Križevaca i poduzeća KTC d. d.
Detaljnije informacije s točnim terminima izlaganja mogu se pronaći na mrežnim stranicama organizatora: www.hrstud.unizg.hr, www.glas-koncila.hr i www.kranjcic.hr.

Pratite nas na društvenim mrežama!