Culture Shock Festival – danas likovno-edukacijska radionica u 14 sati

Učionica Pučkog otvorenog učilišta, Trg sv. Florijana 14

Voditeljica: Ines Ignjačić

Radionica je namijenjena djeci u dobi od 7 do 12 godina.
U prvom dijelu radionice će djeca uz voditeljicu osmisliti priču, likove i njihove karaktere, a u drugom dijelu će ih naslikati. Ovakav način rada potiče kod djece vještine likovnog izražavanja, ali i razvoj kreativnosti te medusobnu suradnju. Predviđeno trajanje radionice je 90 minuta

Ulazak slobodan

Pratite nas na društvenim mrežama!