Danas je 1. listopad – Međunarodni dan starijih osoba

Na današnji dan obilježava se Međunarodni dan starijih osoba. Dan je to kada više pažnje, brige i skrbi želimo posvetiti starijim osobama, bolesnima i nemoćnima koji su godine i godine truda i rada proveli na svojim radnim mjestima stvarajući budućnost za one koji dolaze. Međutim, o njima skrbiti treba svakog dana u godini, svakog trenutka pomoći ili samo uljepšati dan razgovorom i lijepom riječi.

U 2020. godini obilježavamo 30-tu godišnjicu proglašenja 1. listopada Međunarodnim danom starijih osoba, temeljem odluke i  Rezolucije 45/106 Glavne Skupštine Ujedinjenih naroda, donesene 14. prosinca, 1990. godine.

Pojava pandemije COVID-19 u 2020. godini nužno je javnozdravstvene i programske intervencije usmjerila prema povećanim rizicima i specifičnim potrebama populacije starije životne dobi. Od posebnog značaja je uloga starijih osoba u očuvanju vlastitog zdravlja i funkcionalne sposobnosti, kao i njihov aktivni doprinos tijekom sučeljavanja sa svim fazama i okolnostima pandemije. Slijedom toga, Pandemije: mijenjaju li način na koji se bavimo sa starosti i starenjem?“ postaje tema spomena pri obilježavanju 1. listopada – Međunarodnog dana starijih osoba 2020. godine.

U kontekstu odgovaranja na aktualne izazove i mogućnosti podržavanja globalne strategije poticanja zdravog starenja, Svjetska zdravstvena organizacija (engl. World Health Organization – WHO) na 73. je Svjetskoj zdravstvenoj skupštini 3. kolovoza 2020. godine usvojila dokument Akcijskog plana „Desetljeće zdravog starenja 2020. – 2030“ (engl. Decade of Healthy Ageing 2020-2030). 

Akcijskim planom WHO-a „Desetljeće zdravog starenja 2020. – 2030“ poglavito se pozivaju međunarodne agencije, profesionalci, vlade, civilno društvo, mediji, privatni sektor, akademska zajednica, obitelji i njihove lokalne zajednice na kontinuiranu i usklađenu suradnju sa svrhom zaštite zdravlja osoba starije životne dobi.

Akcijski plan za sljedeće desetljeće zdravog starenja usmjeren je na četiri krucijalna gerontološka izazova koji obuhvaćaju:

način razmišljanja, osjećaja i ponašanja prema starosti i starenju

potporu sposobnostima starijih osoba u zajednici

pružanje integrirane skrbi usmjerene starijoj populaciji, poglavito na razini primarne zdravstvene zaštite

osiguranje dostupnosti dugotrajne skrbi za starije osobe

Definirane smjernice Akcijskog plana WHO-a, „Desetljeće zdravog starenja 2020. – 2030.“ upućuju na intersektorski i interdisciplinarni pristup u zaštiti zdravlja starijih osoba i sukladne su hrvatskoj gerontološkoj doktrini.

(Nastavni zavod za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar)

Pratite nas na društvenim mrežama!