Danas obilježavamo Svjetski dan vida

Prema procjenama Svjetske zdravstvene organizacije, u istraživanju koje je provedeno 2014. godine, u svijetu je bilo 285 milijuna ljudi sa poremećajima vida od čega je 39 miliona slijepih te 246 miliona slabovidnih osoba, te je na taj način prevalencija vidnih poremećaja oko 4% a sljepoće oko 5 na 1000 stanovnika. Vodeći uzroci poremećaja vida su nekorigirane refrakterne anomalije dok su katarakte vodeći uzrok sljepoće u srednje i niže razvijenim zemljama. Broj osoba oštećena vida od zaraznih bolesti je uvelike smanjen u posljednjih 20 godina.

Svjetski dan vida obilježava se svake godine 09. listopada.

Cilj i ovogodišnjeg Svjetskog dana vida je: podizanje javne svijesti o sljepoći i oštećenju vida kao glavnim međunarodnim javnim zdravstvenim problemima utjecati na vlasti, posebice zdravstvene ministri, da sudjeluju u određivanju sredstva za nacionalne programe prevencije sljepoće educirati stanovništvo o mogućnostima prevencije sljepoće.

Pratite nas na društvenim mrežama!