Gradonačelnik obišao radove na društvenom domu u Vojakovcu


Prošli vikend gradonačelnik Mario Rajn posjetio je članove dobrovoljnog vatrogasnog društva
Vojakovac koji su lijepo vrijeme iskoristili za radove na društvenom domu.
Članovi DVD-a Vojakovac nastavili su s ranije započetim radovima oko uređenja doma, a
proteklog su vikenda zajedničkim snagama prekrili crijepom krovište društvenog doma.
Uređenje i adaptaciju krovišta financijski je pomogao Grad Križevci uloživši u materijal te
mještani i članovi DVD-a Vojakovac svojim donacijama i dobrovoljnim radom. Tom je prilikom
gradonačelnik istaknuo zadovoljstvo što su se članovi dobrovoljnog vatrogasnog društava
okupili te naglasio podršku Grada u budućim aktivnostima.

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!