Imendan danas slave osobe imena Darija!

Na našem podneblju izvedeno od imenice “dar”- poklon. Onaj koji je dar (poklon) s neba: da u životu bude darivan. Također se tumači da je izvedeno od grčkog “Dareios” izvorno iz perzijskog “dara” u značenju “imati, posjedovati”. Ime Darije dolazi od grčkog “Darius”, a svemu je početak staroperzijsko ime Darayavahuš koje se sastoji od riječi „Daraja“ u značenju „posjedovanje, držanje“ i riječi „Vahu“ što znači „bogatstvo, blago“, pa bi mu značenje bilo „dobrostojeći, bogataš“. Najpoznatiji je perzijski kralj (šah) Darije Veliki (549. – 486. pr. Kr.) iz loze Ahemenida. Ženske inačice su Darija i Darijana.
Postoje dvije pretpostavke o porijeklu imena Darija, od kojih je prema prvoj ime poteklo od grčke riječi ili imena „Dareios“, u značenju – imati; posjedovati; davati; darivati.
Prema drugoj etimološkoj hipotezi, ime Darija je slovenskog porekla i potiče od riječi „dar“, što je u smislu – poklon; dar s neba; darovit ili darivan.
Ime Darija, prema nekim nezvaničnim i nepotvrđenim pretpostavkama može biti porijeklom i iz staro-perzijskog jezika i to od muškog imena „Darius“ od koga je izvedeno ime „Darya“ ili ime „Drayah“ ili „Dara“, u značenju – more; morske dubine.
Također, neke teorije ističu i moguće slovensko i rusko poreklo imena Darija, a kao izvedenicu od riječi tj ženskog imena „Dorotea“ ili „Dorothy“.

“Darija je duhovita, aktualna, romantična, iskrena, jaka i ambiciozna osoba

Pratite nas na društvenim mrežama!