Imendan danas slave osobe imena Darko!

Staro slavensko ime Izvodi porijeklo od osnove “dar (darivati)”, u prenosnom značenju “nesebičan u dobročinstvu” ili “onaj koji je dar (poklon) sa neba”, ” da u životu bude darivan”. Takođe se tumači da je izvedeno od grčkog “Dareios” izvorno iz perzijskog “dara” u znacenju “imati, posjedovati”. Od ovog imena izvedena su imena Dara, Darka, Daro i Daroje.

Izvor: Knjiga imena, Foto: š.v

Pratite nas na društvenim mrežama!