Imendan danas slave osobe imena Svjetlana!

Svjetlana je slavensko ime izvedeno iz riječi svjetlo. Značenje je: ‘koja je svjetla’, ‘koja je čiste duše’.

Svima koji danas slave želimo sretan imendan!

Pratite nas na društvenim mrežama!