Iz općine Gornja Rijeka – postavljene besplatne WiFi pristupne točke

Postavljene su besplatne WiFi pristupne točke na javnim objektima u našoj općini!!
**ambulanta, zgrada općine, školska dvorana, vatrogasni i društveni domovi, etno park..**

Financirano uz pomoć Europske komisije i inicijative WiFi4EU ?
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-152883?&lg=OR

(općina Gornja Rijeka)

Pratite nas na društvenim mrežama!