Nabavljeni spremnici za odvojeno sakupljanje papira i kartona

Grad Križevci u suradnji sa Fondom za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost nabavio je spremnike sufinancirane sredstvima europskog Kohezijskog fonda za odvojeno sakupljanje papira i kartona.

Komunalno poduzeće d.o.o. podijelilo je plave spremnike na korištenje svim stambenim zgradama kao i letak sa detaljnim uputama. Početkom iduće godine posude će dobiti sve obiteljske kuće s područja Grada.

Komunalno.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!