Natječaj "Kaj naš moderni"


Učenici Osnovne škole Sveti Petar Orehovec pozvani su da sudjeluju u natječaju ove škole pod nazivom ” Kaj naš moderni”! Potrebno je smisliti pjesmu na zavičajnom govoru do 31. listopada, a najbolje pjesme bit će uglazbljene i snimljene na CD-u. Nagrada je besplatno
ljetovanje na Pagu.

Pratite nas na društvenim mrežama!