OBAVIJEST O JAVNOJ RASPRAVI o Prijedlogu III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem

Javna rasprava, odnosno javni uvid trajat će 15 dana, od 3. studenog 2020. godine do 17. studenog 2020. godine.

Prijedlog III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja Općine Sveti Petar Orehovec sa smanjenim sadržajem (dalje u tekstu: Prijedlog Plana) bit će izložen na javni uvid za vrijeme trajanja javne rasprave u prostorijama Općine Sveti Petar Orehovec, na adresi Orehovec 2, Orehovec svakog radnog dana u vremenu od 8,00 do 14,00 sati te na mrežnim stranicama Općine Sveti Petar Orehovec, www.svetipetarorehovec.hr i izrađivača Zavoda za prostorno uređenje Koprivničko-križevačke županije, www.prostorno-kkz.hr.

Javno izlaganje Prijedloga Plana održat će se 6. studenog 2020. u 10,00 sati u Vatrogasnom domu Sveti Petar Orehovec, na adresi Sveti Petar Orehovec 131, Sveti Petar Orehovec uz poštivanje svih mjera i preporuka za sprječavanje zaraze koronavirusom sukladno odlukama Nacionalnog stožera civilne zaštite Republike Hrvatske.

U slučaju nepovoljne situacije u svezi sprječavanja širenja zaraze koronavirusom, javno izlaganje iz točke 3. održat će se u skladu sa preporukama na adekvatan način, o čemu će svi sudionici javne rasprave biti obaviješteni.

Pozivaju se zainteresirane osobe da sudjeluju u javnoj raspravi. Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog Plana sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno sa 17. studenim 2020. godine i to na sljedeći način:

 –     postavljanjem pitanja tijekom javnog izlaganja o predloženim rješenjima, 

 –     davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme izlaganja,

 –     upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Jedinstvenom upravnom odjelu Općine 

  Sveti Petar Orehovec, Sveti Petar Orehovec 12, Sveti Petar Orehovec.

Prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku ili nisu čitljivo napisani i potpisani imenom i prezimenom, uz adresu podnositelja, ne moraju se uzeti u obzir u pripremi Izvješća o javnoj raspravi.

Obavijest-o-javnoj-raspravi

Općinski načelnik 

Franjo Poljak

Pratite nas na društvenim mrežama!