Objavljen otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga "Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva”

Ministarstvo rada, mirovinskoga sustava, obitelji i socijalne politike, kao
Posredničko tijelo, objavilo je otvoreni trajni poziv na dostavu projektnih prijedloga „Osiguravanje školske prehrane za djecu u riziku od siromaštva (školska godina – 2021.)“, ukupne vrijednosti 25.000.000,00 kn.
Ciljane skupine Poziva su djeca koja žive u siromaštvu ili su u riziku od siromaštva te koja su polaznici obveznog osnovnoškolskog programa i definirana su kao najpotrebitija prema kriterijima partnerskih organizacija.
Najniži iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi
200.000,00 kn, dok najviši iznos zatraženih bespovratnih sredstava po projektu može iznositi 1.000.000,00 kn.
Prihvatljivi prijavitelji u okviru ovog Poziva su jedinice lokalne ili područne
(regionalne) samouprave – osnivači javnih osnovnih škola koje se nalaze na
području županija s indeksom razvijenosti ispod 105 % prema Vrijednosti indeksa razvijenosti i pokazatelja za izračun indeksa razvijenosti prema novom modelu izračuna na županijskoj razini za razdoblje 2014. – 2016.
Pozivom su propisani obvezni i dodatni kriteriji za odabir najpotrebitije djece.
Obvezan kriterij za sudjelovanje u projektu je – „djeca iz obitelji koje su korisnice prava na doplatak za djecu“, a prema dodatnim kriterijima u projekt se može uključiti najviše 10 % od ukupnog broja djece prijavljene za sudjelovanje u projektu po pojedinoj osnovnoj školi.
Projektni prijedlozi mogu se podnositi od 12. listopada 2020. godine od 9:00
sati.

Pratite nas na društvenim mrežama!