Odgađa se manifestacija izbora Vinske kraljice Kalničke vinske regije za 2021. godinu

S obzirom na epidemiološku situaciju pandemije koronavirusa, odgađa se manifestacija izbora Vinske kraljice Kalničke vinske regije za 2021. godinu.

Pratite nas na društvenim mrežama!