Održana prva ovogodišnja javna berba pokusa kukuruza

Na površinama pokušališta Fakulteta agrobiotehničkih znanosti u Osijeku u utorak, 7. listopada 2020. održana je prva od četiri berbe pokusa kukuruza u kojima se testiraju hibridi kukuruza domaćih oplemenjivača, ali i stranih distributera, a provode ih službenici Uprave za stručnu podršku razvoju poljoprivrede i ribarstva Ministarstva poljoprivrede i zainteresirani poljoprivrednici.
 
Kroz demonstracijske aktivnosti javne berbe pokusa kukuruza navodi se agrotehnika koja se preporučuje poljoprivrednim proizvođačima na samoj lokaciji, a nakon vaganja se analiziraju rezultati ostvareni u berbi odnosno ostvareni urodi po jedinici površine i ekonomski pokazatelji proizvodnje u agrookolišnim uvjetima svake pojedine lokacije. Cilj ove demonstracijske aktivnosti je informiranje i edukacija poljoprivrednih proizvođača te prijenos znanja koje proizvođačima u proizvodnji zrna kukuruza mogu doprinijeti u ostvarivanju boljih rezultata i veće ekonomske dobiti.

Pratite nas na društvenim mrežama!