Radna atmosfera na osposobljavanju za gerontodomaćice

U tijeku je osposobljavanje gerontodomaćica Gradskog društva Crvenog križa Križevci. Radna je atmosfera na predmetu Poslovi gerontodomaćice
polaznica. Na pola su predavanja i polaznice ne kriju zadovoljstvo dobivenim znanjem.

(POU Križevci)

Pratite nas na društvenim mrežama!