Razgovor – Franjo Poljak, načelnik općine Sveti Petar Orehovec – u tijeku su veliki projekti – vrtići, dvorana…

U općini Sveti Petar Orehovec u tijeku je nekoliko projekata, a u planu su i novi, sve u želji da se poboljša kvaliteta života tamošnjeg stanovništva. Franjo Poljak, načelnik općine Sveti Petar Orehovec ističe kao jedan od važnih projekata izgradnju dječjeg vrtića:

Općina je u zadnje dvije godine ušla u jedan veliki investicijski cikljus. To je zahvaljujući tome što smo imali pripremljene projekte koje smo kandidirali i na određene fondove i što smo imali projekte koje smo mogli i sami financirati i činjenici da nam se proračun povećao zahvaljujući poreznim sredstvima poravnanja. Takav investicijski ciklus nije zabilježen u povijesti općine. Od osnivanja općine radilo se kontinuirano na infrastrukturi i svaka vlast, svaki načelnik, su doprinijeli tome. Do 2015.-2016. smo imali minimalna sredstva za veliku općinu kao što je naša sa 37 naselja gdje je potrebna velika infrastruktura. Imati proračun svega 3 milijuna kuna bilo je jako malo. Kad se proračun povećao i kada smo mogli povući određena sredstva iz raznih fondova i natječaja ministarstva, otvorile su se mogućnosti većih investicija. 90-tih godina radili smo na nužnoj cestovnoj infrastrukturi jer, osim državne ceste i nekoliko županijskih i  lokalnih cesta, sva naša naselja su bila samo makadamom povezana. Onda se od 2000-tih radilo na vodovodu, a od 2009. na ovamo smo radili i na cestama i završetku vodovoda, osnivanju Komunalnog poduzeća, održavanju nerazvrstanih cesta. – kaže Franjo Poljak.

Sad smo došli do toga da možemo raditi velike projekte za našu općinu. Jedan od njih je dječji vrtić, odnosno dva vrtića koja trenutno gradimo na području naše općine. To je vrtić u Svetom Petru Orehovcu koji je financiran iz Programa ruralnog razvoja u najvećem dijelu. Budući da je vrtić skuplji od onoga koliko je prihvatljivo,  jer najveći iznos koji smo mogli dobiti iz programa je 7,5 milijuna kuna, a vrtić košta 10,5 milijuna, preostali dio financira općina iz vlastitog proračuna. Taj vrtić je sada u završnoj fazi izgradnje. Zgrada vrtića će biti jedna prekrasna zgrada koja će cijeli prostor naselja Sveti Petar Orehovec i cijelu vizuru uljepšati. Bit će to ugodan prostor u kojem će djeca imati uvjete za boravak po najvišim standardima jer zgrada udovoljava svim parametrima  od energetske učinkovitosti do svih drugih koji su potrebni. 

Iako trendovi nisu dobri, za sada djece ima. Do dvije godine unazad godišnje smo imali oko 40-tero djece rođene na području općine, a prošle godine svega 32-je. Demografsko propadanje je ono što je najveći problem, ali cijela društvena zajednica, od državnog nivoa treba imati generalno mjere koje mogu doprinijeti preokretu demografskih trendova. Stvaranjem preduvjeta i dječjih vrtića, stvaramo prostor u našoj općini koji omogućava roditeljima da od najranije dobi mogu djecu zbrinuti i staviti u okružje socijalizacije, prostora gdje mogu napredovati u svojoj edukaciji i sazrijevanju. 

Osim toga vrtića u Svetom Petru Orehovcu, drugi vrtić koji se gradi je u Fodrovcu.  Želimo imati dva vrtića zbog toga da dostupnost vrtića bude ljudima u krugu svega 2-3 kilometra. Jedno vrijeme se stagniralo sa ovim projektom, jer je vrtić krenuo sufinanciranjem Ministarstva za demografiju i općinskog proračuna. Cijelo vrijeme je bilo najavljivano da će oni nastaviti sa sufinanciranjem tih vrtića, međutim to je izostalo. Čekali smo cijeli prvi dio godine da se pojavi kakav natječaj, nije ga bilo i napravili smo iz vlastitih sredstava drugu fazu uređenja koja je upravu u tijeku. Zatvara se sada kompletno stolarijom, rade se instalacije, uređenja podova itd. Ostaje za iduću godinu treća faza. I taj vrtić u Fodrovcu projektiran je suvremeno, prekrasan objekt koji se uklapa u okoliš, nešto manji od onog u Orehovcu, ali po standardima i kvaliteti izgradnje su isti.

Imat ćemo vrtić u Svetom Petru Orehovcu gotov do kraja ove godine ili možda završno u siječnju, a u Fodrovcu očekujemo drugu fazu do kraja ove godine, a treću fazu potpunog dovršenja u jeseni iduće godine. 

Vrtiće smo projektirali na pet odgojnih grupa, tri u Orehovcu i dvije u Fodrovcu. Prema anketi koju smo imali, roditelji su zainteresirani, djece ovih godišta ima.” – pojasnio je načelnik Franjo Poljak. 

Veliki i dugoočekivani projekt u općini Sveti Petar Orehovec je školska sportska dvorana. 

Prvu fazu projekta i izgradnje dvorane riješili smo izgradnjom potpornog zida.  To je bio projekt koji je koštao više od 2 milijuna kuna kojeg smo isfinancirali iz općinskog proračuna i uz doprinos županije. Bilo je problema sa klizištem, međutim to je sada jedan ravni plato i može se graditi dvorana. Rok izvođenja radova je 12 mjeseci i krajem iduće godine mogla bi biti gotova. To će biti jedna prekrasna trodjelna dvorana. Imamo i dosta sportskih organizacija, raznih društvenih događaja pa osim što će  to biti dvorana za potrebe učenika bit će i za potrebe svih rekreativaca, sportaša, općine i drugih organizatora – kaže načelnik Poljak.

Jedna od najvažnijih potreba stanovništva je vodoopskrba te ističe da se s time stiglo dosta daleko:

U proljeće je završena izgradnja vodoopskrbnog sustava za naselja Gornji i Donji Fodrovec, Mokrice, Brezje i Kusijevec. Proveden je tehnički pregled i zainteresirane stanovnike upućujem da mogu polako krenuti sa zahtjevima za priključenje na Vodne usluge. Još za kratko vrijeme vodoopskrbni sustav bit će dostupan cjelokupnom stanovništvu. 

Što se tiče cesta, sada imamo asfaltni put do svakog i najmanjeg naselja, čak smo i alternativnim putevima spojili pojedina naselja. 

Smatram da smo stvarno područje općine Sveti Petar Orehovec u tom infrastrukturnom dijelu digli na vrlo značajan nivo. Naša općina je prostor koji može biti atraktivan za život, da mlade obitelji ostanu na ovom području i da možda netko poželi doći ovdje živjeti jer smo vrlo blizu većih središta” – zaključuje načelnik općine Sveti Petar Orehovec Franjo Poljak.

Prekrasna priroda, infrastruktura, zdrav život – što više se može poželjeti.

ji/radiokrizevci.hr

foto: općina Sveti Petar Orehovec

Pratite nas na društvenim mrežama!