Sveti Petar Orehovec prva općina u RH u međunarodnom programu sudioničkog planiranja proračuna

Mala prigorska općina Sveti Petar Orehovec posljednjih nekoliko mjeseci izdvaja se zahvaljujući inicijativi uvođenja sudioničkog upravljanja.
Ovaj model podrazumijeva aktivno uključivanje civilnog društva u procese donošenja odluka u zajednici, odnosno potiče zajedničko rješavanje određenih društvenih potreba to jest preraspodjelu postojećih resursa ondje gdje ih građani žele.
Prijelaz na ovaj oblik upravljanja potakla su i dobivena bespovratna sredstva u okviru projekta financiranog iz Europskog socijalnog fonda “Kuća ideja – prostor zajedništva” u vrijednosti od nešto više od 1,4 milijuna kuna koji se provodi od lipnja 2020. kroz koji će se
adaptirati prostor za udruge s područja općine te transformirati u svojevrsni centar društvenog života ovog kraja kroz naredne dvije godine.
Dodatno, općina u suradnji sa šest uključenih partnerskih udruga u okviru projekta sudjeluje i u nizu edukacija i predavanja na temu sudioničkog upravljanja i planiranja, a sve kako bi se
upoznala korisnost primjene ovih suvremenih upravljačkih praksi koje su se posebno pokazale učinkovitima u manjim lokalnim sredinama.
Uz navedeno, Općina je tijekom srpnja konkurirala u međunarodnom programu Participativnog budžetiranja – People Powered te je nedavno primila obavijest o prihvaćanju projektnog prijedloga za uključenje u ovaj program.
Štoviše, Općina je jedina jedinica lokalne samouprave iz Hrvatske koja trenutno provodi People Powered program posredstvom kojeg će biti uključena u mentorstvo i prijenos znanja
i iskustva u provedbi participativnih praksi iz različitih dijelova svijeta, s fokusom na manja područja.
Program je trajno otvoren za zaprimanje prijava te se stoga pozivaju i sve druge zainteresirane općine i gradovi da se uključe te slijede primjer Sv. Petra Orehovca.
Nadolazeći zimski period općina će iskoristiti za daljnje usavršavanje i poboljšanje praksi sudioničkog upravljanja u suradnji s lokalnim udrugama, dok će na proljeće otvoriti vrata novouređenog kulturnog centra u kojem će se ova suradnja konkretno i nastaviti kroz
provedbu zajedničkih kulturnih, informativnih, edukativnih, sportskih i drugih programa.

Općina Sveti Petar Orehovec

Foto: Arhiva

Pratite nas na društvenim mrežama!