U tijeku je Javna rasprava o Prijedlogu II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone „Cubinec“

Javna rasprava o Prijedlogu II izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenje gospodarske zone “Cubinec” traje od 21.10.2020. do 30.10.2020. godine.
Javni uvid može se izvršiti za vrijeme trajanja javne rasprave Velikoj vijećnici Grada Križevaca (ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, Križevci) svakog radnog dana u uredovno radno vrijeme, na mrežnim stranicama Grada Križevaca www.krizevci.hr te Izrađivača plana www.urbia.hr.
. Javno izlaganje održat će se u Velikoj vijećnici Grada Križevaca (ulica I. Z. Dijankovečkoga 12, Križevci), u utorak 27.10.2020. godine u 13:00 sati.
Primjedbe i prijedlozi na Prijedlog II. izmjena i dopuna Urbanističkog plana uređenja područja gospodarske zone „Cubinec“ sudionici mogu davati tijekom javne rasprave, zaključno s 30.10.2020. godine i to na sljedeći način:


– upisom u Knjigu prijedloga i primjedbi izloženu u Velikoj vijećnici Grada Križevaca,
– postavljanjem pitanja tijekom Javnog izlaganja o predloženim rješenjima,
– davanjem prijedloga i primjedbi u zapisnik za vrijeme Javnog izlaganja,
– upućivanjem pisanih prijedloga i primjedbi Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, gradnju, prostorno uređenje i zaštitu okoliša Grada Križevaca putem Urudžbenog ureda Grada
Križevaca – Ivana Zakmardija Dijankovečkog 12, 48 260 Križevci.
Križevci.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!