Vijećnici jednoglasni na 29. sjednici Gradskog vijeća Grada Križevaca

U petak, 23. listopada održana je 29. sjednica Gradskog vijeća Grada Križevaca telekonferencijskim putem i to s jednom točkom dnevnog reda.
Riječ je bilo o donošenju Vjerodostojnog tumačenja odredbe članka 6. Odluke o donošenju Urbanističkog plana uređenja gospodarske zone Gornji Čret („Službeni vjesnik Grada Križevaca“, broj: 1/09., 1/11. i 4/14.), a koje je detaljnije predstavila pročelnica Upravnog odjela za pravne i opće poslove Sandra Vuketić.
Naime, kako je pojasnila pročelnica Vuketić, Grad Križevci i tvrtka Chengiz sklopili su 14. kolovoza 2020. godine Ugovor o zakupu građevinskog zemljišta gospodarske zone Gornji Čret temeljem kojeg je tvrtka Chengiz dobila pravo korištenja nekretnina. Ista tvrtka angažirala je projektantsku tvrtku Jurkon d.o.o. koja je imala dvojbe oko tumačenja prostornog plana Gospodarske zone Gornji Čret, najviše što se tiče članka 6.
Člankom 6. se regulira što je dozvoljeno graditi i raditi u zoni I, to je proizvodno poslovna namjena, a čestice koje je tvrtka Chengiz uzela u zakup su obuhvaćene zonom I. Oni su u dvojbi na koji način primjenjivati odredbu članka 6., posebice što se tiče termina da je dozvoljeno graditi i raditi poslovne djelatnosti uslužne namjene. Taj termin je dosta širok uslužna djelatnost i oni su u dvojbi da li se mogu usluge smještaja voditi pod termin poslovne djelatnosti uslužne namjene,“ objasnila je pročelnica Vuketić.

Nadalje, s obzirom da se tvorcu neke odredbe daje ovlast da u slučaju neke pravne nesigurnosti može dati tumačenje neke odredbe, pročelnica Vuketić je predložila da terminologija poslovna djelatnost uslužne namjene obuhvaća i usluge smještaja, a vijećnice i vijećnici Grada Križevaca ovakav prijedlog jednoglasno su podržali.

Grad Križevci

Pratite nas na društvenim mrežama!