Dan je Srednje gospodarske škole Križevci!

Srednja gospodarska škola realizira programe trogodišnjih i četverogodišnjih obrazovnih smjerova koji omogućuju završenim polaznicima škole rad na različitim poslovima u poljoprivredi, a učenici koji pohađaju četverogodišnje obrazovne smjerove mogu nastaviti svoje obrazovanje na Visokom
gospodarskom učilištu, Veterinarskom fakultetu, Agronomskom fakultetu i drugim srodnim fakultetima. Škola se brine o 38 ha obradivih poljoprivrednih površina koje služe kao osnova školske ekonomije. Školska ekonomija djeluje kroz rad ratarskog, voćarskog, vrtlarskog,
govedarskog, mljekarskog i strojarskog praktikuma, a služi praktičnom obrazovanju učenika.

Učenici redovito sudjeluju na različitim natjecanjima iz stručnih i općeobrazovnih predmeta.
Učenici iz područja veterine, tloznanstva i zaštite bilja postižu značajne rezultate na državnim natjecanjima.

Odlukom ugarskog ministarstva 12. travnja 1860. započelo je osnivanje prve poljoprivredne škole u Hrvatskoj koja je svečano otvorena u Križevcima 19.
studenog 1860. pod nazivom „Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište“ koje je tada bilo prvo i jedino poljoprivredno učilište na prostoru jugoistočne
Europe.
Križevci su krajem 19. stoljeća ubrajani u gradove središnje Hrvatske čije se stanovništvo uglavnom bavilo poljoprivredom, što je uz nastojanja
Gospodarskog društva, Zemaljske vlade grada Križevaca, koja je stavila na raspolaganje 600 jutara zemlje u zakup, i građana Križevaca i susjednih
općina, koji su dali dobrovoljnu radnu snagu za zemljišne radove i dovoz potrebnog građevinskog materijala, omogućilo nastajanje škole.
Do izgradnje učilišnog kompleksa na istočnom rubu grada (1861. – 1865.) Gospodarsko i šumarsko
učilište bilo je privremeno smješteno u Županijskoj palači (danas zgrada Gradskog poglavarstva). Zgrada u kojoj je danas smještena Srednja gospodarska škola i koju dijeli s
Visokim gospodarskim učilištem dovršena je 1962.
U razdoblju od 1974. do 1982. tadašnja Srednja poljoprivredna škola nalazila se u novoj zgradi, sagrađenoj do dotadašnje zgrade škole, zajedno s
Gimnazijom. godine Srednja poljoprivredna škola vraća se u staru, prethodno nadograđenu zgradu koju do danas dijeli s Visokim gospodarskim učilištem
(tada Višom poljoprivrednom školom.) Poljoprivredna škola u Križevcima od svog osnutka 1860. godine prolazila je
kroz nekoliko promjena u nazivu i smjerovima u obrazovanju: 1860. – 1902. Kraljevsko gospodarsko i šumarsko učilište (trogodišnja Ratarnica – niža srednja škola i dvogodišnje Gospodarsko –šumarsko učilište kao viša srednja škola) – 1920. Više gospodarsko učilište – 1960. Srednja poljoprivredna škola – 1979. Srednja poljoprivredna škola i Viša poljoprivredna škola – 1993. Poljoprivredni institut za usmjereno obrazovanje i znanstveni rad (unutar kojeg djeluje srednje usmjereno obrazovanje i više usmjereno
obrazovanje) Srednja poljoprivredna škola izdvaja se iz Poljoprivrednog instituta i mijenja naziv u Srednju gospodarsku školu te pod tim nazivom djeluje kao zasebna ustanova do danas.

SGŠ

Pratite nas na društvenim mrežama!