Danas je Međunarodni dan djeteta – 20. studeni

Svake godine se 20. studenoga obilježava Međunarodni dan djeteta kao dan posvećen djeci i njihovoj dobrobiti.
Generalna skupština UN-a je toga dana 1959. godine usvojila „Deklaraciju o pravima djeteta“, a 1989. godine
„Konvenciju o pravima djeteta“. Njome se pokušalo odrediti specifične potrebe djece i mladih, njihovi
specifični problemi vezani uz razvoj, odrastanje, podređenost odraslima, iskorištavanje, zlostavljanje.

„Konvencija o pravima djeteta“ je najviše puta ratificirani dokument o ljudskim pravima u cijelom svijetu, ali je provedba još uvijek nedovoljna.
Povodom toga dana se odvijaju aktivnosti koje promoviraju dobrobit djece i njihova prava kao „malih ljudi“. UN je preporučio ovaj dan obilježiti kao dan prijateljstva i razumijevanja među djecom. Na odraslima je da
provode i promoviraju prava djece, ali da uključe i samu djecu u raspravi i odlučivanje o njihovim pravima i
potrebama.

Pratite nas na društvenim mrežama!