Dio korisnika potpora primarnim proizvođačima morat će izvršiti povrat

Dodatna pojašnjenja o završnom poravnanju i isplati razlike potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru voća i povrća, cvijeća te u stočarskim podsektorima govedarstva, svinjogojstva, konjogojstva, ovčarstva, kozarstva i peradarstva, objavila je Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju.

Kako navode, inicijalni rok za preuzimanje prava i obaveza je produljen i to na zahtjev brojnih korisnika iz ovog Programa potpore primarnim poljoprivrednim proizvođačima u sektoru biljne proizvodnje i sektoru stočarstva u 2020. godini.

Produljenjem roka i omogućavanjem naknadnog potvrđivanja prava i obveza korisnika, usvajanjem prigovora i dodatnim provjerama (primjerice onima vezanima uz broj zaposlenih), povećan je i ukupan broj korisnika.

“Završnim poravnanjem se izvršila preraspodjela omotnice kojom je obuhvaćen veći broj korisnika s obzirom na konačno utvrđen (u odnosu na inicijalni kojima je isplaćen avans) na način da se jednom dijelu korisnika isplatio dodatan iznos dok će drugi izvršiti povrat”, navode iz APPRRR-a.

Ostvareni iznos sredstava potpore po svakoj Mjeri/Podmjeri propisan Programom je povećanjem broja korisnika s ostvarenim pravom na potporu posljedično smanjen u odnosu na isplate iz svibnja. Iznos potpore po pojedinom korisniku određen je i pragom potpora male vrijednosti te je korisnicima isplaćena razlika do najvišeg iznosa de minimis potpore koji se može ostvariti u trogodišnjem razdoblju, zaključuje se na njihovoj stranici.

Foto: Arhiva RKŽ
Izvor: agroklub

Pratite nas na društvenim mrežama!