Do 23. studenoga traje savjetovanje sa zainteresiranom javnošću o paketu zakona

Ministarstvo pravosuđa i uprave na Središnjem državnom portalu „e-Savjetovanja“ objavilo je paket zakona kojima se, među ostalim, uređuje pitanje smanjenja broja lokalnih dužnosnika.

Savjetovanje sa zainteresiranom javnošću paketa zakona trajat će do 23. studenoga 2020. godine te Ministarstvo pravosuđa i uprave poziva sve zainteresirane osobe da svojim prijedlozima, komentarima i mišljenjima  pridonesu stvaranju kvalitetnih zakona.

Predloženim izmjenama jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave obvezat će se na javnu odnosno internetsku objavu potrošenoga javnoga novca na način da informacije budu lako dostupne i pretražive.

Uključivanje u savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi, s Konačnim prijedlogom zakona na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15265

Prijedlogom Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima uređuju se izbori članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i izbori općinskih načelnika, gradonačelnika i župana te njihovih zamjenika.

Uključivanje u savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o lokalnim izborima, s Konačnim prijedlogom zakona na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15258

Savjetovanje o Prijedlogu Zakona o izmjenama Zakona o Gradu Zagrebu, s Konačnim prijedlogom zakona dostupno je na poveznici: https://esavjetovanja.gov.hr/ECon/MainScreen?entityId=15262

Foto: Wikimedia
Izvor: Ministarstvo pravosuđa RH

Pratite nas na društvenim mrežama!