Dogodilo se na današnji dan- 01. studenoga

Prije 18. stoljeća, Lisabon je pogodilo nekoliko većih potresa. S procijenjenim stanovništvom od 200 000 do 275 000, Lisabon je 1755. bio jedan od najvećih gradova Europe. Između ostaloga, u potresu su uništene Kraljevska palača Ribeira i bolnica Hospital Real de Todos os Santos. Događaj je šokirao cijelu Europu. Voltaire je ubrzo nakon potresa napisao dugačku poemu, “Poême sur le désastre de Lisbonne”, koju spominje u svom romanu Candide iz 1759. Nakon potresa Lisabon je ponovno izgrađen u skladu s prosvijećenim arhitektonskim i urbanističkim zamislima premijera Sebastiãoa Joséa de Carvalhoa e Meloa, 1. markiza od Pombala; te se radi toga donji grad naziva Baixa Pombalina (Pombalinski centar). Umjesto obnove srednjevjekovnog grada, Pombal je odlučio srušiti ostatke nakon potresa i izgraditi središte grada u skladu s modernim urbanističkim pravilima prema kojima su, uz ravnocrtne široke aleje, podignute skladne palače.

U godini burnih previranja u Europi, famoznoj 1848. godini, u Novom svijetu Boston se pokazao kao najnapredniji grad. Naime, upravo na današnji dan te godine službeno je otvoreno prvo medicinsko učilište za žene, koje su mogle steći diplomu medicinske sestre. Boston Female Medical School kasnije se spojila s Boston School of Medicine.

Najveća knjižnica na svijetu, Library of Congress otvorila je svoja vrata čitateljima upravo na današnji dan 1897. godine. Na početku je bila u sobi za čitanje Kongresa SAD, da bi nakon toga dobila i svoju zgradu.

Na današnji dan 1952. godine na atolu Eniwetok testirana je prva hidrogenska bomba, nazvana Ivy Mike i označila početak sumanute utrke u naoružanju.

Ugovor o Europskoj uniji poznatiji kao Ugovor iz Maastrichta potpisan je 1992., a stupio je na snagu 1. studenoga 1993. godine. Države članice uspostavile su Europsku uniju (EU) te time ujedno označile novu etapu u integriranju naroda Europe u sve čvršću uniju, u kojoj se odluke donose što je bliže moguće građanima. Ovim su Ugovorom postavljeni ciljevi ekonomske i monetarne unije, jedinstvene valute, zajedničke vanjske i sigurnosne politike, zajedničke obrambene politike, a zatim i obrane, uvođenja građanstva Unije, uske suradnje u pravosuđu i unutarnjim poslovima. Ugovorom u Europskoj uniji ovaj je europska integracija iz pretežno gospodarske integracije prerasla u političku uniju.

Izvor: metro-portal.hr

Pratite nas na društvenim mrežama!