Dogodilo se na današnji dan- 04. studenoga

Pravni fakultet u Zagrebu jedan je od najstarijih fakulteta u Hrvatskoj. Nalazi se u sastavu Sveučilišta u Zagrebu. Pravni fakultet osnovan je 1776. godine, kada je Marija Terezija dekretom osnovala Kraljevsku akademiju znanosti. Na fakultetu trenutno studira oko pet tisuća studenata. Na prvu godinu studija 2008. godine na integrirani diplomski pravni studij primljeno je 800, a preddiplomski studij socijalnog rada 160 studenata. Iste godine je diplomiralo oko 600 studenata. Nakon raspuštanja isusovačkog reda habsburška kraljica Marija Terezija oduzela je opsežne reforme u sustavu obrazovanja. Dekretom iz 1776. godine osnovala Kraljevsku akademiju znanosti (lat. Regia scientiarum academia) kao najvišu školsku ustanovu na području Hrvatske. Akademija je obuhvaćala tri fakulteta: Filozofski, Teološki i Pravni (Facultas iuridica). U Pravni fakultet uključen je i dotadašnji političko-kameralni studij (osnovan 1769. u Varaždinu) za obrazovanje hrvatskih upravnih činovnika.

Ivan Padovec (Varaždin, 17. srpnja 1800. – Varaždin, 4. studenog 1873.), hrvatski gitarist i skladatelj. U Zagrebu je pohađao učiteljsku školu, a glazbu je učio kod J.K. Wisner-Morgensterna. U gitari je samouk. Od 1827. godine je koncertirao, potom je živio u Beču i nastupao u Europi.Izumio daseterostrunu gitaru. God. 1848. oslijepio je sasvim. Komponirao je i dulje kazivajući u pero. Posljednji put je koncertirao u Varaždinu god. 1873.Iste je godine umro.

Dragutin Tadijanović (Rastušje, kod Sl. Broda, 4. studenog 1905. – Zagreb, 27. lipnja 2007.), hrvatski pjesnik. Radio je kao urednik službenog lista “Narodne novine” (1935. – 1940.), honorarni nastavnik na Akademiji likovnih umjetnosti u Zagrebu (1939. – 1945.), urednik u knjižnici “Djela hrvatskih pisaca”, u Izdavačkom poduzeću “Zora”, i “Hrvatski pjesnici”, u “Matici hrvatskoj”, ravnatelj Instituta za književnost JAZU-a (do umirovljenja 1973.), kao prosvjetni viši pristav u Banovini Hrvatskoj, u “Društvu književnika Hrvatske” kojega je i bio predsjednik (1964. – 1965.). Prvu pjesmu (Tužna jesen) objavio je u đačkoj “Omladini” 1922. pod pseud. Margan Tadeon, a pod svojim imenom počinje objavljivati 1930. u “Književniku” i “Hrvatskoj reviji”. Objavio je oko 500 pjesama u dvadesetak zbirki, a priredio je i nekoliko izdanja svojih izabranih i sabranih djela. Iako u sedamdesetogodišnjem pjesnikovanju nema bitnih promjena, odnosno unutarpoetičkih radikalnih lomova u pogledu motivsko-tematskog izbora, statusa lirskog subjekta ili izražajnoga repertoara, pa niti velikih oscilacija u recepciji, kritika je sklona razmjerno opsežan i ujednačen Tadijanovićev opus razmatrati u nekoliko karakterističnih faza.

Izvor:library.foi.hr

Foto: rkž

Pratite nas na društvenim mrežama!