Održana 22. sjednica Vlade RH

Vlada je danas, 23. studenoga 2020. godine, održala telefonsku sjednicu na kojoj je donijela Zaključak o davanju prethodne suglasnosti predstavnicima Vlade Republike Hrvatske za prihvaćanje amandmana zastupnika Hrvatskoga sabora na Prijedlog državnog proračuna Republike Hrvatske za 2021. godinu i projekcija za 2022. i 2023. godinu i Prijedlog financijskog plana HŽ Infrastrukture za 2021. godinu i projekcija plana za 2022. i 2023. godinu.

Vlada RH

Pratite nas na društvenim mrežama!